Prodej

hovězích usní

Historie pracovního procesu

Potřeba činit kůži se objevila již u pravěkých lidí, kteří lovením divokých zvířat pro potravu, odstraňovali surovou kůži zvířat a používali ji jako oblečení, obuv nebo prosté obydlí. Kůže ale rychle hnila a stávala se nepoužitelnou, proto bylo třeba najít metodu konzervace.

Až teprve ve středověku se metoda konzervace kůže stala uměním

Kůže

Činění kůží = proces díky kterému se surová useň zvířat mění v kůži za účelem jejího zachování

Od roku 1300 byl proces činění kůží vyvinut v Severní Itálii díky její dobré dostupnosti k vodě, která je nejdůležitějším komponentem v tomto procesu.

Historie kůže
Historie kůže
Historie kůže